Comunicat de presa, 19.09.2013

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea căminului de pensionari „Sf. Cuvioasa Parascheva” din Iaşi


Primăria Municipiului Iaşi implementează proiectul Reabilitarea, modernizarea şi extinderea căminului de pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva” din Iaşi, proiect finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul „Poli de creştere". Obiectivul general al proiectului vizează reabilitarea, modernizarea şi extindereaCăminului pentru pensionari “Sf. Cuvioasa Parascheva“ din Iaşi, în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, la parametri recomandaţi de legislaţia în vigoare şi sqtandardelor europene.

Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătăţirea accesului pensionarilor din Centrul Sf. Parascheva la servicii sociale performante ca urmare a reabilitării modernizării şi extinderii clădirii actuale ce asigură cazarea pensionarilor.

Investiţia consta in reabilitarea si consolidarea corpurilor existente (A, B, C, D) care au 122 camere de cazare si construirea unuia nou (E) cu 19 camere de cazare.

Valoarea totală a proiectului este de 10.997.639,07 lei din care, contribuţia beneficiarului este de 2.306.724,67 lei (inclusiv TVA).

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Beneficiarul proiectului este Municipiul Iaşi, Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11,

Telefon:0232.211215, Fax:o232.211200