Comunicat de presa, 19.09.2014

Astăzi, 19.09.2014, ora 10:00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași, a avut loc conferința de lansare a proiectului“Regenerare urbană Zona Lăpuşneanu – Piaţa Unirii”.

Beneficiarul acestui proiect, Municipiul Iaşi, a încheiat cu Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publiceîn calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediarîn cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Contractul de Finanţare nr. 4081/06.03.2014 pentru acordarea finanţăriinerambursabile de către AM POR pentru implementarea proiectului, cod SMIS 40808, intitulat „Regenerare urbană ZonaLăpuşneanu – Piaţa Unirii ".

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea infrastructurii urbane în zona istorică a Municipiului Iaşi în vederea creşterii gradului de valorificare a potenţialului economic şi turistic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
- Modernizarea infrastructurii publice urbane, utilităţilor publice urbane şi a spaţiilor verzi în zona istorică a Municipiului Iasi; - Creşterea gradului de mobilitate a populaţiei în zona istorică a oraşului;
- Îmbunătăţirea accesibilităţii comunităţilor locale şi regionale la obiectivele de interes turistic, cultural, de învăţământ şisănătate cu efecte naţionale şi internaţionale.
- Crearea de oportunităţi a dezvoltării economice locale prin asigurarea condiţiilor de creştere a numărului de locuri de muncă prin dezvoltarea de servicii şi noi funcţiuni în zonă.
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii a comunităţii locale şi a condiţiilor de mediu înconjurător;

Valoarea totală a proiectului este de 13.588.350,40 lei, din care 13.138.038,77 lei reprezintă asistența financiarănerambursabilă, iar perioada de implementare a proiectului este de 19 luni.

Proiectul îşi propune regenerarea urbană a zonei Lăpuşneanu – Piaţa Unirii, concept care promovează „întoarcerea la oraş”, revitalizarea centrului oraşului, restaurarea activităţilor și creşterea competitivităţii în context internațional şi implementarea iniţiativelor de îmbunătăţire a calităţii mediului, care sunt orientate către o creştere „inteligentă”.

În cadrul derulării investiţiei de lucrări se au în vedere următoarele:
- modernizarea zonei din Piața Unirii – între treptele din faţa hotelului „Unirea”(cota inferioară) și B-dul Independenţei
- reabilitarea pavimentelor, a spațiilor verzi, a mobilierului urban, a iluminatului public, acceselor și tuturor funcțiunilor din zonă;
- desfiinţarea zonelor carosabile și pietonale la strada Alexandru Lăpuşneanu, urmărindu-se cu precădere transformarea străzii într-o zonă de promenadă;
- reabilitarea canalizării pluviale;
- introducerea unor elemente de mobilier urban (fântâni, bănci, stâlpi de iluminat, chioşcuri vânzare carte - anticariat, cabine de pază, coşuri de gunoi, panouri informative, bolarzi retractabili, grătare metalice pentru protecţia arborilor şi a unor zone având destinaţia de spaţii verzi;
- reabilitarea și modernizarea pasajului pietonal subteran din Piața Unirii, cu refacerea acceselor în pasaj (interior și exterior), a finisajelor și a iluminatului interior, precum și reabilitarea funcţiunilor interioare ale WC-ului public;
- reabilitarea parcărilor publice;
- reabilitarea și modernizarea Pasajului Mitocul Maicilor (strada dintre B-dul Independentei și Hotelul Astoria);
- reamenajarea parcului existent între Cinematograful Republica, Muzeul Unirii și Biserica Mitocul Maicilor.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:
Municipiul Iaşi
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11
Telefon: 0232-267 618
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.