home


Primăria Municipiul Iași implementează proiectul "DEZVOLTARE REȚEA RUTIERĂ ÎN ZONA CULTURALĂ, ISTORICĂ ȘI TURISTICĂ A MUNICIPIULUI IAȘI", selectat spre finantare in cadrul programului opereational de dezvoltare regionala REGIO.

 

Proiectul "DEZVOLTARE REȚEA RUTIERĂ ÎN ZONA CULTURALĂ, ISTORICĂ ȘI TURISTICĂ A MUNICIPIULUI IAȘI" este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere.


fotofotofoto