Investim în viitorul tãu!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si cofinantat
de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.   
   
   
   
   

Detalii proiect
[click pentru stadiul lucrarilor]

Titlu: Zona de Agrement Ciric
Beneficiar: Municipiul Iasi
Valoare totala: 46.351.557,56 RON
Perioada: 17 martie 2010 - 17 iulie 2014
Organism intermediar: ADR NordEst Piatra Neamt
Autoritate: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Proiectul vizeaza:
- Reabilitarea si reorganizarea unei suprafete de 21,28ha din zona Ciric;
- Crearea unei infrastructuri de agrement cu multiple functiuni in vederea formarii unei oferte turistice integrate la nivelul judetului Iasi;
- Crearea de locuri de munca permanente si sezoniere.
- Cresterea semnificativa a numarului de vizitatori ai zonei.
- Cresterea duratei medii de sedere cu aproximativ 20%;
- Cresterea cheltuielii medii turistice cu minim 50% dupa implementarea proiectului ca urmare a prelungirii sejurului si a cheltuielilor suplimentare aferente serviciilor de agrement.
    Zona de agrement Ciric este un obiectiv foarte important pentru municipalitatea ieseana. Prin proiect, Primaria Iasi doreste crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificare resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice in zona Ciric.
    Obiectivul general al proiectului:
Valorificarea potentialului turistic al Regiunii de Dezvoltare Nord Est in vederea crearii de noi locuri de munca si cresterea economica durabila si echilibrata a regiunii.

    Obiectivul specific al proiectului:
Crearea Zonei de Agrement Ciric in vederea diversificarii formelor de turism din judetul Iasi si dezvoltarii durabile a zonei Ciric.

    
mai multe informatii despre program gasiti la
www.inforegio.ro
Continutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu pozitia oficialã a Uniunii Europene si a Guvernului României.