Home     Tourism    
Switch to: Română

Newsletter subscription
(Your e-mail address)
 
No events are scheduled for today
Calendar ->

Visitors
You are visitor number : 5578441
You are here: Home 4 City Hall of Iasi

Document typeDocument nameDocument sizeDuration at 56K / 128KDownload
Programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi 171  KB  <1 min / <1 min
HOTĂRÂRE privind adoptarea Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005 având ca obiect finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 509  KB  2 min / <1 min
Anexa nr.1 la Regulament - Cererea de finantare 332  KB  <1 min / <1 min
Anexa nr. 2 Bugetul proiectului 245  KB  <1 min / <1 min
Anexa 3 Declaratia beneficiarului 550  KB  2 min / <1 min
Anexa 4 Acord de parteneriat 503  KB  2 min / <1 min
Anexa 5.1 CONTRACT DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DERULATE ÎN CURSUL ANULUI ÎN CARE A FOST APROBAT PROIECTUL 769  KB  2 min / <1 min
Anexa 5.2 CONTRACT DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE MULTIANUALE 784  KB  2 min / <1 min
Anexa 6.1 FORMULAR RAPORT TEHNIC INTERMEDIAR / FINAL 344  KB  <1 min / <1 min
Anexa 6.2 RAPORT FINANCIAR 269  KB  <1 min / <1 min
Anexa 7 - Diagrama Gantt 179  KB  <1 min / <1 min
Anexa nr. 8 - Cash-flow-ul estimat al proiectului 139  KB  <1 min / <1 min
Regulament referitor la procedura şi criteriile de evaluare, selecţie şi finanţare a proiectelor din domeniul culturii scrise - REPUBLICAT 215  KB  <1 min / <1 min
Ghid pasi evaluare 112  KB  <1 min / <1 min
Anexa nr.1 la Regulament - Cererea de finantare 28  KB  <1 min / <1 min
Anexa 3 Declaratia beneficiarului 44  KB  <1 min / <1 min
Anexa 4 Acord de parteneriat 48  KB  <1 min / <1 min
Anexa 5.1 CONTRACT DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DERULATE ÎN CURSUL ANULUI ÎN CARE A FOST APROBAT PROIECTUL 351  KB  <1 min / <1 min
Anexa 5.2 CONTRACT DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE MULTIANUALE 385  KB  <1 min / <1 min
Anexa 6.1 FORMULAR RAPORT TEHNIC INTERMEDIAR / FINAL 53  KB  <1 min / <1 min
METODOLOGIE DE COFINANȚARE A PROIECTELOR DEPUSE DE CĂTRE APLICANT ONG CĂTRE ALTE INSTITUȚII FINANȚATOARE, DECÂT AUTORITATEA LOCALĂ/JUDEȚEANĂ 47  KB  <1 min / <1 min
ANEXA NR. 1 la Proiectul de Hotărâre privind adoptarea Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005 având ca obiect finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 340  KB  <1 min / <1 min
Anexa nr. 2 Bugetul proiectului 38  KB  <1 min / <1 min
Anexa 6.2 RAPORT FINANCIAR 49  KB  <1 min / <1 min
Anexa nr. 8 - Cash-flow-ul estimat al proiectului 86  KB  <1 min / <1 min
Hotarare de adjudecare privind proiectele culturale 1,513  KB  4 min / 2 min
City map
Turism in orasul Iasi
Latest news
Telefonul cetateanului : 984
TelVerde : 0800 801 008
 
 
Home     Tourism    
copyright 2006 - 2009 Primaria Municipiului Iasi