Home     Declaratii de avere     Relatia cu societatea civila     Acte de interes public     Turism     Sport
Switch to: English

Abonare newsletter
(Adresa e-mail)
 
Nu există evenimente programate pentru astăzi
Calendar ->

Vizitatori
Sunteti vizitatorul cu numarul : 5587709
Sunteţi aici: Home 4 Informatii de interes public4 Strategie si Proiecte Europene4 Proiecte POR 4 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

 
 
                                                                                                                                                                     Noiembrie 2014
 
“Daca planifici orasele pentru masini si trafic, vei obtine masini si trafic.
Daca planifici pentru oameni si locuri vei obtine oameni si locuri.”
                                                                                                               (Fred Kent)

 
            Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Comisia Europeană au convenit ca prioritară dezvoltarea planurilor de mobilitate pentru polii de creştere, astfel încât acestea să devină cadrul suport al proiectelor de transport urban ce urmează a fi finanţate prin Programul Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020, cu sprijinul Fondului European pentru Dezvoltare Regională.
            În scopul atingerii acestui deziderat, Guvernul României şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare au încheiat un acord privind elaborarea  proiectului Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă pentru cei 7 poli de creştere din Romania şi aglomerarea Bucureşti-Ilfov, printre care se numără şi aria metropolitană Iaşi.
            Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă  are ca obiectiv crearea unui sistem de transport urban durabil şi modern, care să  susţină dezvoltarea economică prin creşterea accesibilităţii pentru populaţie şi mărfuri. Acesta vizează felul în care oamenii şi mărfurile se deplasează, prin utilizarea diferitelor mijloace de transport.
            Principalele beneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă  sunt: facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii; reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii, reducerea costurilor de călătorie; obţinerea unei mobilităţi unitare, fără întreruperi; creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.
            Planul  de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Iaşi este dezvoltat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - Zona Metropolitană Iaşi şi se va concretiza într-o strategie care va conţine proiecte specifice adresate comunităţii ce urmează să fie implementate pâna în anul 2030.
            Durata proiectului este  de 12 luni pe parcursul cărora se vor derula mai multe etape. Un proces important care va avea loc în perioada noiembrie-decembrie îl constituie colectarea de date din teritoriu privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru persoane şi marfă. În acest sens, pentru ca datele culese să fie cât mai corecte şi reprezentative, este esenţială implicarea şi colaborarea cetăţenilor, întrucât proiectul presupune inclusiv desfăşurarea  de  interviuri în gospodării.
 
 
Pentru întrebări si  informaţii cu privire la proiect va rugăm să contactaţi:
Pmud.IASI@searchltd.ro  Tel: +40213164018/int 1331.
www.primaria-iasi.ro
 
 


 

 
 
Plata taxelor on-line
Institutii subordonate
Tur virtual Iasi
Harta oras
Turism in orasul Iasi
Citeste si
Dezvoltarea axei de transport Est - Vest
Axa de dezvoltare Nord – Sud
Centrul Tehnologic Regional
Dezvoltare retea rutiera in zona cultural-istorica
Zona de agrement Ciric
Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Iasi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro
Stiri recente
Telefonul cetateanului : 984
TelVerde : 0800 801 008
 
 
Home     Declaratii de avere     Relatia cu societatea civila     Acte de interes public     Turism     Sport
copyright 2006 - 2009 Primaria Municipiului Iasi