Proiectul "CENTRUL TEHNOLOGIC REGIONAL IAȘI" este finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere.
Centrul va fi o structură de sprijinire a afacerilor sub forma unui Centru Tehnologic axat pe oferirea de facilități pentru dezvoltarea activităților economice bazate pe cunoaștere.
Structura de sprijinire a afacerilor va reprezenta un cadru favorabil stimulării, dezvoltării și promovării mediului de afaceri, cu precădere al IMM-urilor, inclusiv microintreprinderi la piața caracteristică.

 

VALOAREA PROIECTULUI
Valoarea proiectului este de 18.280.915,92 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 6.652.932,00 lei.

 

DURATA PROIECTULUI
Perioada de implementare a proiectului este 07.12.2010 – 06.06.2014.

i