Dezvoltare Şi Reabilitare Artera Funcţională Sud Municipiul Iaşi


Primăria Municipiului Iaşi implementează proiectul “Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud – Municipiul Iaşi“, proiect finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul „Poli de creştere".

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă - Dezvoltarea durabilă a Municipiului Iaşi, pol de creştere, în vederea diminuării disparităţilor interregionale şi creşterea atractivităţii pentru investiţii.

Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii de transport a arterei funcţionale Sud, în municipiul Iaşi.

Implementarea proiectului va conduce la:

 1. Refacerea reţelei stradale (L= 3.503 m; S. Carosabil = 66.193,01 mp);
 2.  Refacerea şi modernizarea tramei stradale, astfel:
  •  reabilitarea spatiilor pietonale aferente străzilor reabilitate (trotuare) S= 35.774,03 mp; L=9.619 m;
  • crearea de piste de biciclişti aferente străzilor reabilitate (Str. Nicolina + Sos Nicolina), L. pista = 3.963 m;
  •  îmbunătăţirea sistemului de marcaj rutier: 19,9 km de marcaje longitudinale amenajate; 234,68 mp de marcaje transversale amenajate; 41 bucăţi de indicatoare rutiere amenajate.
 3. Reabilitarea unui pasaj suprateran - pasajul suprateran Nicolina (L=1.384m; S=15.562,32mp)
 4. Reabilitarea liniei de tramvai de pe Str. Nicolina; Sos. Nicolina: L= 8.200 m cale simpla (suprafaţă platformă tramvai 19.737,44 mp)
 5. Reabilitare spaţii verzi existente: 7.826,39 mp
 6. Amenajare canivouri pentru cablurile de date şi curenţi slabi.

Valoarea totală a proiectului este de 87.638.548,88 lei din care, contribuţie proprie, 1.441.464,53 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

"Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala"


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia
oficiala
a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.