„REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI ÎN VEDEREA CONFORMĂRII CU STANDARDELE DE MEDIU PRIVIND EMISIILE ÎN ATMOSFERĂ ŞI PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CALDURĂ URBANĂ”
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Derularea campaniei de informare publica

In baza contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Consultantul a realizat si va realiza, prin personal de specialitate, ansamblul de masuri privind publicitatea legata de proiect, informarea si constientizarea publicului in legatura cu scopul proiectului, necesitatile de implicare a comunitatii in scopul dezvoltarii durabile si protectiei mediului, prezentarea contributiei nerambursabile a Uniunii Europene pentru implementarea acestui proiect.

Toate aceste masuri de informare sunt prezentate in Strategia de Promovare a Proiectului si in Planul de Actiuni, documente aprobate de Beneficiar.

Conform prevederilor Planului de Actiuni aprobat, pentru derularea campaniei de informare publica, Consultantul are in vedere realizarea unui set de materiale publicitare care contine:

1.Pliantul de prezentare al proiectului

Pliantul are rolul de a face o informare corecta si completa in legatura cu implementarea Proiectului precum si sustinerea financiara din partea UE.
S-au realizat 3 tipuri de pliante in numar de 130.000 care au fost distribuite prin Centrele de Cartier, cu ocazia unor faze importante ale Proiectului, cu ajutorul operatorului de termoficare precum si la diverse evenimente.

Scopul distriburii acestor pliante este acela de a informa/constientiza opinia publica cu privire la existenta acestui proiect. Sunt descrise obiectivele proiectului, sursele de finantare cu precizarea contributiei nerambursabile a Uniunii Europene, lucrarile care se realizeaza in cadrul proiectului, graficul de implementare, termenul de finalizarea al investitiei. Totodata, s-au accentuat beneficiile pe care populatia le va avea ca urmare a implementarii proiectului si care vizeaza, in principal, cresterea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea eficientei energetice la nivelul Municipiului Iasi.

2. Fluturasi informativi

Fluturasii au rolul sa atraga atentia populatiei municipiului Iasi asupra Proiectului si activitatilor din cadrul Proiectului si sa informeze populatia cu privire la beneficiile obtinute in urma implementarii Proiectului si sustinerea financiara din partea UE.
S-au realizat 3 tipuri de fluturasi informativi in numar de 130.000 care au fost distribuiti prin Centrele de Cartier, la institutii publice, cu ajutorul operatorului de termoficare si cu ocazia unor evenimente.

Fluturasii au scopul de a informa populatia cu privire la lucrarile care urmeaza a fi executate si care pot avea impact direct asupra ei (de exemplu, oprirea temporara a furnizarii de apa calda menajera sau agent termic).

3.Brosuri informative

S-au realizat 2.000 brosuri informative care au fost distribuite prin Centrele de Cartier, cu ocazia unor faze importante ale Proiectului, precum si la diverse evenimente.

Scopul distriburii acestor brosuri este acela de a informa/constientiza opinia publica cu privire la existenta acestui proiect. Sunt descrire obiectivele proiectului, sursele de finantare cu precizarea contributiei nerambursabile a Uniunii Europene, lucrarile care se vor realiza in cadrul proiectului, graficul de implementare, termenul de finalizarea al investitiei. Totodata, se vor accentua beneficiile pe care populatia le va avea ca urmare a implementarii proiectului si care vizeaza, in principal, cresterea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea eficientei energetice la nivelul Municipiului Iasi.

4.Bannere

S-au realizat 10 bannerele de exterior. Acestea contin pe langa titlul Proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei si a Instrumentelor Structurale in Romania.

Cu ajutorul bannerelor se asigura afisarea corespunzatoare a identitatii vizuale a Proiectului. Beneficiarul va inscriptiona pe bannerele expuse in acţiunile proiectului finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” titlul proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, sigla Programului Operaţional şi a Instrumentelor Structurale in Romania, in aceasta ordine, precum şi textul „Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune”.
Bannerele de exterior au fost afisate in locuri cu maxima vizibilitate pentru populatia din Iasi.

5.Brosura “Poveste de Succes”

S-au realizat 200 exemplare ale brosuri "Poveste de Succes” care au fost distribuite prin Centrele de Cartier, cu ocazia unor faze importante ale Proiectului, precum si la diverse evenimente.

Brosura prezinta obiectivele proiectului, etapele de implementare, rezultatele obtinute si lectiile invatate de catre Beneficiar/Operator in implementarea acestui Proiect.

Obiectivul este ca brosura sa informeze populatia locala, autoritatile, factorii de decizie si ziaristii despre reusita proiectului si impactul sau asupra intregii populatii a municipiului Iasi. Va fi scos in evidenta si impactul proiectului asupra indeplinirii tintelor asumate de Romania in Tratatul de Aderare.

Brosura pe care Consultantul o elaboreaza, va contine:
  • prezentarea obiectivelor generale ale Proiectului
  • prezentarea surselor de finantare, inclusiv prin precizarea contributiei UE;
  • motivarea necesitatii de imbunatatire a calitatii serviciilor de incalzire urbana;
  • avantajele implementarii;
  • imagini realizate pe parcusul implementarii lucrarilor;
  • interviuri cu persoanele cu rol de decizie in implementarea proiectului;
  • probleme importante, aparute pe perioada implementarii proiectului si solutiile adoptate pentru solutionarea acestora;
  • rezultatele proiectului, atat calitative cat si cantitative.

6. Afise

Afisele au scopul de a promova existenta Proiectului si pe finantatorii sai si de a constientiza publicul cu privire la imbunatatirea serviciilor de incalzire urbana si a starii de sanatate a populatiei.
Au fost realizate 500 de afise, care au fost postate pe scarile blocurilor de locuinte, pe panourile publicitare libere, pe holurile institutiilor publice, la Centrele de Cartier si in orice alte locuri unde este permisa afisarea de materiale publicitare.

7. Spoturi video

In campania de promovare au fost realizate 5 spoturi video. Scenariul care va sta la baza productiei spoturilor publicitare este diferit pentru fiecare spot si contine atat informatii generale pentru spoturile de lansare a campaniei de informare (care au scopul de a asigura constientizarea publicului cu privire la existenta acestui proiect) cat si informatii care vizeaza lucrarile realizate prin acest proiect, cu accent pe prezentarea beneficiilor pentru populatie ca urmare a finalizarii investitiei finantate prin POS Mediu.
Spoturile au fost difuzate la televiziunea locala Iasi TV Life in timpul unor emisiuni cheie, pentru a creste audienta si va asigura informarea popualtiei din Municipiul Iasi cu privire la acest proiect finantat de Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune.

8.Filmul Proiectului

Consultantul a realizat un material audio/video (filmul proiectului) de aprox. 10 min care puna accent pe conexiunea dintre imbunatatirea conditiilor de mediu ca urmare a reducerii poluarii aerului provenita de la sistemul centralizat de incalzire urbana, imbunatatirea starii de sanatate a populatiei datorita reducerii poluarii aerului si imbunatatirea calitatii serviciilor de incalzire urbana ca urmare a investitiilor realizate prin Proiect.

Calendar activitati:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României