„REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI ÎN VEDEREA CONFORMĂRII CU STANDARDELE DE MEDIU PRIVIND EMISIILE ÎN ATMOSFERĂ ŞI PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CALDURĂ URBANĂ”
Proiect cofinanțat prin Fondul de Coeziune

Beneficiarul proiectului

Beneficiarul proiectului este Primaria Municipiului Iasi care a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru implementarea proiectului CCI2009RO161PR025 „Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana” conform deciziei de aprobare nr. C(2010) 1071/24.02.2010 a Comisiei Europene, cu nr. 16879 de inregistrare in SMIS-CSNR si a Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 324 /10.03.2010.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 274/11.08.2011 s-a aprobat incetarea Contractului de concesionare a serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice produsa in sistem centralizat in Municipiul Iasi nr. 55266/20.07.2007, completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Energetic si de Utilitati Publice, preluarea in gestiune directa si darea in administrarea serviciului de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice catre Serviciul Energetic si de Utilitati Publice. In data de 15.09.2011, la solicitarea unilaterala a Operatorului S.C. CET Iasi SA, Consiliul Local a aprobat rezilierea Contractului de Concesiune a serviciilor de furnizare utilitati termoenergetice.

Pentru implementarea Proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice” la nivelul Primariei Municipiului Iasi s-a propus si acceptat o structura de implementare a proiectului:

 • Unitatea de Management a Proiectului – UMP. In vederea asigurarii unei maturități adecvate a Aplicației propuse pentru finanțare prin POS Mediu, Primarul Municipiului Iași a emis Dispoziția nr.155/29.01.2009 ”privind nominalizarea membrilor Unității de Implementare a Proiectului (UIP) care să asigure managementul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Iași, cu finanțare din POS Mediu - Axa prioritară 3”. Această Dispoziție a fost amendată, ulterior. Prin Dispozitia Primarului Municipiului Iași nr. 1231/11.11.2013 a fost modificata si completata componenta UMP asigurandu-se urmatoarele functii pentru faza de implementare a Proiectului:
  1. Manager Proiect
  2. Responsabil Tehnic I
  3. Responsabil Tehnic II
  4. Responsabil Tehnic III
  5. Responsabil Secretariat Tehnic si Identitate Vizuala
  6. Responsabil Tehnic si Mediu
  7. Responsabil Efectuare Plati si Contabilitate
  8. Responsabil Autorizare Plati
  9. Responsabil Achizitii Publice
  10. Responsabil Juridic
  11. Responsabil financiar I
  12. Responsabil financiar II

Pe parcursul implementarii Proiectului finantat in cadrul POS Mediu, UMP va avea intreaga responsabilitate privind:

 • Managementul și coordonarea implementarii intregului Proiect;
 • Managementul achizitiilor publice și contractarea contractelor de servicii și lucrari;
 • Managementul financiar al contractelor și Proiectului (contabilitate, plati, cereri de prefinantare/rambursare, CFPP);
 • Monitorizarea contractelor de servicii și lucrari și monitorizarea Proiectului;
 • Raportarea catre OI POS Mediu Bacau și AM POS Mediu;
 • Publicitatea Proiectului;
 • Implementarea recomandarilor institutiilor cu rol de control al implementarii (audit intern, OI, AM, AA, CE);
 • Managementul și arhivarea documentelor.

Calendar activitati:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României