„REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI ÎN VEDEREA CONFORMĂRII CU STANDARDELE DE MEDIU PRIVIND EMISIILE ÎN ATMOSFERĂ ŞI PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CALDURĂ URBANĂ”
Proiect cofinanțat prin Fondul de Coeziune

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al Proiectului il reprezinta imbunatatirea calitatii vietii in Iasi reflectata in calitatea factorilor de mediu si starea de sanatate a populatiei, ca urmare a investitiilor in infrastructura impuse de politica de coeziune economico-sociala a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului „Convergenta”.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

  1. Indeplinirea angajamentelor impuse Romaniei prin Tratatul de Aderare si implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu;
  2. Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Iasi prin conformarea la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana;
  3. Sprijinirea Beneficiarului final – Primaria Municipiului Iasi si a operatorului de termoficare –CET SA Iasi in implementarea cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Calendar activitati:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României