„REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI ÎN VEDEREA CONFORMĂRII CU STANDARDELE DE MEDIU PRIVIND EMISIILE ÎN ATMOSFERĂ ŞI PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CALDURĂ URBANĂ”
Proiect cofinanțat prin Fondul de Coeziune

Stadiul Proiectului

Lucrarile finantate prin acest proiect se vor realiza prin implementarea urmatoarelor 10 contracte:

Contract 1: Retehnologizarea cazanelor de apa fierbinte CAF nr.1, CAF nr.3 si CAF nr.4;
Contract 2: Retehnologizarea cazanului de abur 420 t/h CET 2 Iasi;
Contract 3: Instalatie de desulfurare in CET2 Iasi;
Contract 4: Instalatie colectare zgura si cenusa;
Contract 5: Retehnologizarea pompelor de transport din CET1 si CET2 Iasi;
Contract 6: Retehnologizarea retelei de transport Magistrala 2;
Contract 7: Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Publicitate;
Contract 8: Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor si Dirigentie de santier;
Contract 9: Servicii proiectare Magistrala 2 Transport;
Contract 10: Audit Anual.

Pana in prezent, au fost semnate urmatoarele contracte:

Contractul 1 - CAF1: Retehnologizarea Cazanului de Apa Fierbinte CAF1 din CET1 Iasi

Data semnarii: 04.11.2013
Ordin de incepere: 03.12.2013
Antreprenor: SC Energoutil Contact SA
Valoarea contractului: 10.581.848 lei, fara TVA, din care 5.290.924 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 28 luni de la data emiterii Ordinului de incepere

Obiectul contractului: instalarea unor arzatoare de gaze naturale si combustibil lichid cu formare redusa de NOx si automatizarii aferente, reparatia capitala a partii sub presiune precum si redimensionarea sarcinii acestuia pentru adaptarea la consumul actual.

Contractul 1 - CAF3: Retehnologizare Cazan de Apa Fierbinte CAF3 din CET Iasi 1

Data semnarii: 14.08.2013
Ordin de incepere: 29.08.2013
Antreprenor: SC Energoutil Contact SA
Valoarea contractului: 13.392.359,86 lei, fara TVA, din care 6.696.179,93 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 27 luni de la data emiterii Ordinului de incepere.

Obiectul contractului: instalarea unor arzatoare de gaze naturale si combustibil lichid cu formare redusa de NOx si automatizarii aferente, reparatia capitala a partii sub presiune precum si realizarea unei instalatii de monitorizare „on line” a concentratiilor emisiilor din gazele de ardere evacuate in atmosfera (NOx, SO2, pulberi, etc).

Contractul 2: Retehnologizarea cazan de abur 420t/h din CET2 Iasi

Data semnarii: 12.05.2014
Ordin de incepere: 19.05.2014
Antreprenor: Asocierea FORTUM POWER si HEAT OY Finland – ENERGOMONTAJ SA BUCURESTI
Valoarea contractului: 12.676.823 lei, fara TVA, din care 6.338.411,50 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 21 luni de la data emiterii Ordinului de incepere

Obiectul contractului: Obiectul contractului consta in instalarea unor arzatoare de gaze naturale si combustibil lichid cu formare redusa de NOx si automatizarii aferente, reparatia capitala a partii sub presiune precum si realizarea unei instalatii de monitorizare „on line” a concentratiilor emisiilor din gazele de ardere evacuate in atmosfera (NOx, SO2, pulberi, etc).

Contractul 3: Instalatie noua de desulfurare (DESOX) in CET2 Iasi

Data semnarii: Contractul este in curs de atribuire
Durata: 32 luni de la data emiterii Ordinului de incepere

Obiectul contractului: Obiectul contractului consta in realizarea unei instalatii de desulfurare a gazelor de ardere pentru cazanul de abur retehnologizat (IMA4) pentru incadrarea emisiilor de bioxid de sulf (SO2) in limitele prevazute de autorizatia integrata de mediu.

Contractul 4: Instalatie colectare zgura și cenușa in CET 2 Iași

Data semnarii: 24.02.2012
Ordin de incepere: 29.02.2012
Consultant: S.C. ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA SRL
Valoarea contractului: 14.289.482,05 lei, fara TVA, din care 7.144.741,03 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 33 luni de la data emiterii Ordinului de incepere
Lucrarile au fost finalizate. Contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectelor.

Obiectul contractului: proiectarea, executia si finalizarea lucrarilor privind instalatia de colectare uscata a zgurii și cenușii la CET 2 Iași si remedierea oricaror defecte.

Contractul 5: Retehnologizarea pompelor de transport in CET 1 și CET 2 - Iași

Data semnarii: 22.08.2011
Ordin de incepere: 29.08.2011
Consultant: Asocierea S.C. ROMIB S.A și S.C. DANEX CONSULT S.R.L
Valoarea contractului: 8.277.651,51 lei, fara TVA, din care 4.138.825.76 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 30 luni de la data emiterii Ordinului de incepere

Obiectul contractului: proiectarea, executia si finalizarea lucrarilor de reabilitare a pompelor de transport in CET 1 și CET 2 Iași si remedierea oricaror defecte.

Contractul 6: Retehnologizarea Magistralei 2 a Retelei de Transport Iasi

Data semnarii: 19.12.2012
Ordin de incepere: 30.04.2013
Antreprenor: Asocierea SC Conest SA-SC Elsaco Electronic SRL-SC TMUCB SA
Valoarea contractului: 37.517.937,76 lei, fara TVA, din care 18.758.968,88 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 33 luni de la data emiterii Ordinului de incepere

Obiectul contractului: executia unor lucrari de constructii-montaj, respectiv furnizare elemente de conducte preizolate, pentru retehnologizarea unor tronsoane din Magistrala 2 a retelei de transport Iasi.

Contractul 7: Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Publicitate

Data semnarii: 31.10.2011
Ordin de incepere: 20.12.2011
Consultant: Asocierea SC Rutin Consult SRL si SC Blom Romania SRL
Valoarea contractului: 2.588.970 lei, fara TVA, din care 1.294.485 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 34,5 luni de la data emiterii Ordinului de incepere

Obiectivul general al Contractului de AT este asigurarea unui management eficient in implementarea Proiectului prin acordarea de catre Prestator de asistenta tehnica și sprijin managerial Unitatii de Management al Proiectului din cadrul structurii organizatorice a Beneficiarului in vederea implementarii cu succes a Proiectului.

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

  • Acordarea de asistenta tehnica Unitatii de Management a Proiectului in managementul efectiv pentru implementarea cu succes a Proiectului, in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare, inclusiv in stabilirea Manualului de Proceduri pentru UMP
  • Acordarea de asistenta tehnica in proiectarea si implementarea strategiilor de informare publica in legatura cu reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Iasi.

Contractul 8: Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor pe parcursul executiei si Dirigentie de santier

Data semnarii: 02.09.2011
Ordin de incepere: 20.09.2011
Consultant: Asocierea S.C. Eptisa Romania S.R.L și Eptisa Servicios de Ingineria SL
Valoarea contractului: 4.488.810 lei, fara TVA, din care 2.244.405 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 36 luni de la data emiterii Ordinului de incepere

Obiectivul general al Contractului il reprezinta imbunatatirea calitatii vietii in Romania reflectata in calitatea factorilor de mediu și starea de sanatate a populatiei, ca urmare a investitiilor in infrastructura impuse de politica de coeziune economico-sociala a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului ”convergenta”.

Obiectivele specifice ale Contractului sunt:

  • Indeplinirea angajamentelor impuse Romaniei prin Tratatul de Aderare și implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu;
  • Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Iași in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer și creșterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana prin asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor care sa asigure un nivel inalt de calitate;
  • Sprijinirea Beneficiarului final – Primaria municipiului Iași și operatorului de termoficare, in implementarea cu succes a Proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene;
  • Asigurarea conformitatii si regularitatii situatiilor de lucrari si documentelor de plata si respectiv a documentatiei de rambursare.

Contract 9: Servicii proiectare Magistrala 2 Transport.

Data semnarii: 09.09.2010
Ordin de incepere: 20.09.2010
Consultant: SC TERMOPROIECT SRL
Valoarea contractului: 245.000 lei, fara TVA, din care 122.500 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 6,8 luni de la data emiterii Ordinului de incepere

Contract 10: Audit Anual

Data semnarii: 28.07.2011
Ordin de incepere: 21.08.2011
Consultant: SC SOCECC SRL
Valoarea contractului: 91.740 lei, fara TVA, din care 45.870 lei reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Durata: 31 luni de la data emiterii Ordinului de incepere.

Obiectivul General al Contractului, realizarea serviciilor de audit in vederea utilizarii in mod eficient a fondurilor nerambursabile alocate de Uniunea Europeana si Bugetul de stat potrivit clauzelor Contractului de Finantare incheiat intre Municipiul Iasi si Ministerul Mediului si Padurilor.

Calendar activitati:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României