„REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI ÎN VEDEREA CONFORMĂRII CU STANDARDELE DE MEDIU PRIVIND EMISIILE ÎN ATMOSFERĂ ŞI PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CALDURĂ URBANĂ”
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Bun venit!

Energia este una din principalele mize ale timpurilor noastre, iar scăderea continuă a energiilor primare clasice ne responsabilizează mai ales fața de generațiile viitoare.

Suntem datori să facem tot ce este posibil – în ceea ce priveste funcționarea instalațiilor, dar și din punct de vedere al sfaturilor privind economiile de energie pe care le dăm consumatorilor finali – pentru a contribui la scăderea constantă a consumurilor de energie.

Sistemele centralizate de încălzire urbană din România se confruntă, în prezent, cu o uzură fizică şi morală a instalaţiilor şi echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru întreţinere, reabilitare şi modernizare, pierderi mari în transport şi distribuţie.
Aceşti factori conduc la costuri mari de producţie şi distribuţie, la scăderea calităţii serviciilor şi la creşterea valorii facturilor pentru populaţie. Eficienţa acestor instalaţii a fost afectată şi de gradul mare de deconectare de la sistemul centralizat, astfel încât consumatorii rămaşi au fost puşi în situaţia de a plăti suplimentar pentru funcţionarea într-un regim neeconomic, la sarcini reduse faţă de cele proiectate initial.

Pentru a contribui la reducerea poluării, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor şi la creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare, Primăria Municipiului Iaşi a iniţiat proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu prin Axa Prioritară 3.

Investițiile derulate prin acest proiect vor avea drept rezultat reducerea poluării mediului și îmbunătățirea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare, la nivelul Municipiului Iaşi, prin diminuarea pierderilor în rețeaua de transport, reducerea costurilor de exploatare a pompelor, creșterea randamentelor la instalațiile energetice, toate acestea având, în cele din urmă, un impact pozitiv asupra costurilor de operare și stării de sănătate a populației din Municipiul Iaşi.

Proiectul este derulat pe o perioadă de 69 de luni de la data semnării Contractului de Finanţare (17.03.2010), respectiv până la data de 31.12.2015, având o valoare totală eligibilă de 249.135.892 lei, din care 124.567.946 lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.”

Calendar activitati:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României