„REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI ÎN VEDEREA CONFORMĂRII CU STANDARDELE DE MEDIU PRIVIND EMISIILE ÎN ATMOSFERĂ ŞI PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CALDURĂ URBANĂ”
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Despre Proiect

Uniunea Europeana, prin Programul Operational Sectorial „Mediu” - Axa Prioritara 3 - „Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare”- sprijina autoritatile locale din Romania in derularea de investitii pentru retehnologizarea sistemelor centralizate de incalzire urbana, cu scopul reducerii emisiilor poluante, cresterii eficientei energetice si reducerii pierderilor din retea.

Pentru a contribui la reducerea poluarii, la imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor si la cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare Primaria Municipiului Iasi a initiat proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana”.

Proiectul finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 include urmatoarele componente:

Componenta 1– Retehnologizarea a trei cazane de apa fierbinte, CAF1, CAF3 si CAF4 din CET1 Iasi
- Retehnologizarea cazanului de apa fierbinte CAF1 de 100 Gcal/h cu adaptarea pentru o sarcina de 50 Gcal/h ( 58,15 MWt) pentru arderea gazelor naturale cu emisii reduse de NOx, cresterea eficientei, monitorizarea emisiilor. Retehnologizarea CAF cuprinde urmatoarele interventii:

 • instalarea unor arzatoare de gaze naturale si pacura cu NOx redus;
 • reparatia capitala a partii sub presiune, cu adaptarea pentru o sarcina mai redusa;
 • inlocuirea automatizarii cazanului;
 • realizarea unei instalatii de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi).
- Retehnologizarea a doua cazane de apa fierbinte CAF3 si CAF4 de 100 Gcal/h ( 116,3 MWt) pentru arderea gazelor naturale, pacurii si CLU cu emisii reduse de NOx, cresterea eficientei, monitorizarea emisiilor. Retehnologizarea celor 2 CAF-uri cuprinde urmatoarele interventii:
 • instalarea unor arzatoare de gaze naturale si pacura/CLU cu NOx redus;
 • reparatia capitala a partii sub presiune;
 • inlocuirea automatizarii cazanului;
 • realizarea unei instalatii de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi).

Componenta 2– Retehnologizarea cazanului de abur nr. 2 din CET2 Iasi
Retehnologizarea cazanului de abur CAE 2 pe huila de 420 t/h, 140 bar, 540 grade C care apartine de IMA 4, pentru arderea cu NOx redus. Rethnologizarea cazanului include urmatoarele interventii:

 • realizarea unui sistem de alimentare a focarului cu aer superior (Over Air Ports) pentru reducerea emisiei de NOx;
 • realizarea unui sistem de injectie uree la fine focar (SNCR) pentru reducerea emisiei de NOx;
 • realizarea unei instalatii de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi).

Componenta 3 – Montarea unei instalatii de desulfurare (DESOX) in CET2 Iasi
Realizarea unei instalatii de desulfurare a gazelor de ardere pentru cazanul de abur retehnologizat (IMA4) pentru incadrarea emisiilor de bioxid de sulf ( SO2) in limitele prevazute de autorizatia integrata de mediu.

Componenta 4 – Instalatie de colectare uscata a cenusii in CET2 Iasi
Realizarea unui sistem de colectare uscata a cenusii de la electrofiltrele cazanului nr. 2, cu o capcitate totala de 6 t/h in vederea colectarii sub forma uscata a cenusii provenite de la cazanul de abur nr. 2 (CAE2), in vederea intrebuintarii in alte sectoare (de exemplu sectorul constructiilor). Aceasta va permite oprirea procesului actual de depozitare umeda a cenusii si zgurii precum si inchiderea depozitului de cenusa si zgura dupa termenul de conformare.

Componenta 5– Retehnologizarea pompelor de transport CET 1 in CET2 Iasi
Modernizarea statiei de pompe de transport agent termoficare prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si instalarea unor convertizoare de frecventa.

Componenta 6 – Retehnologizarea magistralei 2 a retelei de transport
Retehnologizarea a 5,25 km de retea de transport din cadrul magistralei M2, prin inlocuirea conductei existente cu conducta preizolata, in vederea reducerii pierderilor de caldura.

Componenta 7 – Asistenta tehnica, constientizare publica si supervizare
Proiectul va sprijini Beneficiarul in domeniile constientizare publica, asistenta tehnica pentru managementul implementarii proiectului, precum si asistenta in supervizarea contractelor de achizitii. Componenta 7 include urmatoarele activitati:

 1. Constientizarea publica: sunt necesare eforturi substantiale pentru cresterea nivelului de constientizare publica legate de problemele de mediu si incalzire centralizata. Elementele principale includ implementarea masurilor de eficientizare energetica si a celor de mediu care sa conduca la reducerea poluarii aerului si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei. Costul total al proiectului include un buget pentru constientizarea publica.
 2. Asistenta Tehnica: Asistenta tehnica prevazuta in proiect este dedicata sprijinirii UMP in managementul implementarii proiectului.
 3. Supervizare: Sunt prevazute fonduri pentru asistenta in supervizarea contractelor de achizitii in conformitate cu planul de implementare.

Calendar activitati:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României